Ultra-potent antistof motavizumab er sikkert efter anden sæson af rsv-profylakse


Ultra-potent antistof motavizumab er sikkert efter anden sæson af rsv-profylakse

Den gunstige sikkerhedsprofil for det antivirale monclonale antistof (MAb) motavizumab, der er undersøgt for forstærket styrke, modtager antagiabetisk antistof (MAb) modavizumab, når det gives i en anden på hinanden følgende sæson hos højrisikobørn, i overensstemmelse med det, der blev set i den første sæson, viser nye data.

Resultaterne fra en fase I / II undersøgelse rapporteret på det 45. årlige møde i Infectious Diseases Society of America (IDSA) viser også, at motavizumab er så sikkert som behandlingsstandarden palivizumab (Synagis®).

"Respiratorisk synkroniseret virus er en vigtig kilde til nedre luftvejsinfektioner blandt unge børn med høj indlæggelsesniveau hos patienter med kronisk lunge og medfødte hjertesygdomme", siger medforfatter Genevieve A. Losonsky, MD, næstformand, klinisk udvikling, Smitsomme sygdomme, MedImmune, i Gaithersburg, Maryland.

"Mens profylakse af højrisiko-børn med palivizumab er forbundet med en samlet reduktion i RSV-hospitalsindlæggelse på omkring 50 procent og er trygt og godt tolereret, er udviklingen af ​​nye behandlinger, som giver potentialet til yderligere kliniske fordele, ønskeligt."

Dr. Losonsky delte fund i 136 spædbørn, der modtog mindst tre doser af motavizumab i deres første RSV-sæson og blev randomiseret til at modtage fem månedlige intramuskulære injektioner af motavizumab eller palivizumab 15 mg / kg i deres anden RSV-sæson.

Deltagerne i retssagen var 24 måneder eller mindre og blev anset for højrisiko for RSV, fordi de blev født ved 35 ugers svangerskab eller mindre eller havde kronisk lungesygdom, fordi de blev født for tidligt.

Sikkerheden blev vurderet gennem 30 dage efter deres femte og endelige dosis.

De to behandlingsgrupper var ens i forhold til basale demografiske og kliniske egenskaber.

Resultater viste, at forekomsten og sværhedsgraden af ​​bivirkninger var ens hos patienter behandlet med motavizumab og palivizumab.

Specifikt fandt undersøgelsen, at 84,8 procent af motavizumab-gruppen og 88,6 procent af pavilizumab-gruppen oplevede en uønsket hændelse (AE), hvor over 95 procent af alle blev betragtet som mild til moderat i begge grupper. Forsinket mild erytem på injektionsstedet var den mest almindelige medicinrelaterede AE ​​i hver gruppe, der forekom hos henholdsvis 15,2 procent og 11,4 procent af de to grupper.

Alvorlige AE forekom hos fire (6,1 procent) patienter i motavizumabgruppen, hvoraf kun en var antaget at være muligvis relateret til undersøgelsesbehandlingen.

Anti-motavizumab-bindingsaktivitet blev ikke påvist under behandling gennem 90 til 120 dage efter den endelige dosis hos en patient, der modtog motavizumab i en anden RSV-sæson.

Desuden var motivizumabs serumkoncentrationer i løbet af en anden behandlingssæson sammenlignelig med dem, der blev opnået i den første sæson.

"På baggrund af vores observationer ser det ud til, at motavizumab eller palivizumab kan administreres sikkert i en anden på hinanden følgende RSV-sæson hos højrisikopatienter, der modtog motavizumab i deres første RSV-sæson," siger Dr. Losonsky.

Hidtil har motavizumab vist sig at have klinisk aktivitet til forebyggelse af alvorlig RSV-sygdom hos højrisikobørn i to effektforsøg. I et fase 3 forsøg, der sammenlignede motavizumab og palivizumab, viste motavizumab ikke-inferioritet til palivizumab med en 26 procent relativ reduktion i det primære endepunkt for RSV hospitaliseringer. I et placebokontrolleret fase 3 forsøg reducerede motavizumab RSV-hospitaliseringer med 83 procent hos højrisiko indianer, fuldtidsbørn - en befolkning, der vides at være i høj risiko for RSV-hospitalsindlæggelser.

Af Jill Stein

Jill Stein er en parisbaseret medicinsk forfatter

Jillstein03 på cs.com

The Great Gildersleeve: Minding the Baby / Birdie Quits / Serviceman for Thanksgiving (Video Medicinsk Og Professionel 2019).

Afsnit Spørgsmål På Medicin: Sygdom