Dopamin model kunne spille rolle i behandling af skizofreni og narkotikamisbrug


Dopamin model kunne spille rolle i behandling af skizofreni og narkotikamisbrug

Forskere ved Københavns Universitet har lykkedes at skabe en model for, hvordan hjernen frigiver dopamin, et vigtigt kemikalie, der er involveret i transmission af signaler mellem nerveceller. Modellen, et produkt af et tværfagligt samarbejde, vil være et vigtigt redskab til at hjælpe forskere med at forstå, hvordan vi lærer, og hvordan hjernen opfatter belønning og straf. Man håber, at modellen kan bruges til at forstå stofmisbrug og behandling af skizofreni.

I hjernen er dopamin involveret i en række processer, der styrer den måde, vi opfører os på. Hvis en handling resulterer i, at stoffet frigives, er vi mere tilbøjelige til at gentage handlingen. Dette gælder for handlinger som at spise, samleje eller vinde en konkurrence. Men det samme gælder også, når personer tager skadelige narkotika. Forskere mener, at psykiske sygdomme som skizofreni kan være forbundet med dopamin ubalancer.

Lære signal

Hvis en handling fører til et bedre svar end forventet, vil hjernen midlertidigt frigøre mere dopamin. Hvis responsen er værre end forventet, stopper hjernen øjeblikkeligt frigivelsen af ​​dopamin. Denne mekanisme er ansvarlig for vores tendens til at gentage handlinger, der har givet os et højt niveau af dopamin, og for at undgå dem, der resulterer i lavere dopaminniveauer.

"Derfor ser mange mennesker dopamin som et læringssignal", ifølge postdoktorat Jakob Kisbye Dreyer fra Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der var involveret i modulets oprettelse.

"Andre har hævdet, at det er umuligt for dopaminsystemet at reagere hurtigt nok til at være en del af vores læringsproces. Det kan tage en del sekund at lære noget, men en celle, der frigiver dopamin, virker langsomt. Hvis man ser på et fyrtårn Som blinker med en langsom frekvens, kan du ikke mærke med det samme, at lyset er slukket. På samme måde har argumenterne mod dopamin som en hjælp til læring fokuseret på den langsomme tilbagekoblingstid, når du oplever noget dårligt, og at det er for langsomt For at hjernen skal oprette forbindelse. Vores model viser, at det kollektive signal fra mange celler giver en hurtig nok reaktion til at påvirke læring."

Matematisk tilgang til hjernen

En af de største udfordringer for neurologer er, at det er svært at studere aktive hjerner i levende mennesker.

"Teoretisk neurovidenskab kan nemt blive meget kompliceret," siger Dreyer. "Hvis vi forsøger at komme med fuldstændige forklaringer på hvordan hjernen virker, får vi modeller, der er så komplicerede, at de er vanskelige at teste."

Dopaminmodelens forudsigelser, der er skabt som en del af en unik samarbejdsindsats blandt fysikere, matematikere og neurobiologer, understøttes af observationer foretaget i dyremodeller.

"Forskellige grene af naturvidenskaben har overraskende forskellige måder at tænke på," siger Dreyer. "Vores arbejde - og vores model - er kun muligt, fordi selvom jeg er fysiker, har jeg været i stand til at gennemføre forskning ved instituttet for neurovidenskab og farmakologi På Københavns Universitet. Så snart vi er sikre på, at modellen er korrekt, kan vi begynde at anvende den på dopaminrelaterede sygdomme som narkotikamisbrug og skizofreni."

Offentliggørelse

Holdets dopaminmodel beskrives i forsiden af Journal of Neuroscience , Der udgives den 20. oktober 2010. Artiklen var

Kilde: Københavns Universitet

The Culture High (Video Medicinsk Og Professionel 2022).

Afsnit Spørgsmål På Medicin: Psykiatri