Folk deltager i kliniske forsøg for egen og samfundsmæssig fordel


Folk deltager i kliniske forsøg for egen og samfundsmæssig fordel

En undersøgelse af patienter, der deltog i et klinisk forsøg til en ny hiv-behandling, viste, at flertallet af patienterne ikke alene søgte at drage fordel af forsøget, men også indså, at deltagelse i forskning kan bidrage til samfundet som helhed. Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres i juni 23 udgave af Arkiv for Intern Medicin .

Hvorfor frivillige folk til kliniske forsøg? Forskere har øget indsatsen for at besvare dette spørgsmål, men de mangler stadig information, der forklarer motivationen for patienters fortsatte deltagelse i forsøg. David Wendler, Ph.D. (Department of Bioethics, National Institutes of Health Clinical Center) og kolleger spørger: "Hvorfor fortsætter patientdeltagere, især dem, der er randomiseret til en kontrolgruppe, at acceptere de ekstra risici og byrder, fx yderligere kliniske besøg og ekstra forskningsprocedurer, som Klinisk forskning steder på dem? " Dette spørgsmål er af særlig betydning, ifølge forskerne, "Med den opfattelse, at klinisk forskning udnytter patientdeltagere uhensigtsmæssigt ved at udsætte dem for yderligere risici og byrder til gavn for andre."

Undersøgelsesdataene kommer fra deltagere i et fase 3 forsøg, der er designet til at sammenligne antiretrovirale lægemidler alene med lægemidlerne parret med et immunsystem-relateret protein kaldet interleukin 2 (IL-2). Evalueringen af ​​subkutan proleukin (Interleukin-2) i en randomiseret international prøve (ESPRIT) undersøgelse består af HIV-inficerede patienter fra Argentina, Brasilien og Thailand, og dem, der havde været tilmeldt i mindst seks måneder, blev bedt om at svare på en undersøgelse Der undersøgte deres motivationer og oplevelser.

I alt 582 deltagere reagerede på undersøgelsen, 290 fra den antiretrovirale lægemiddelgruppe og 292 fra gruppen, der også modtog IL-2. At vælge fra en liste med 12 grunde til at forblive i forsøget "Mere end 80 procent angav, at muligheden for at få medicinsk eller personlig fordel, og muligheden for at hjælpe andre var meget vigtige grunde til fortsat at deltage." Derudover troede 90 procent, at de var et vigtigt bidrag til samfundet, og 84 procent udtrykte stolthed i at bidrage til at fremme videnskabelig viden."

Ifølge forskerne viser deres resultater, at flere grunde kan motivere patienter til at fortsætte gennem klinisk forskning, selv med dets risici og byrder. Forfatterne tilføjer: "Vigtigtst og fremmest var det forhold, at respondenterne var motiveret til at få behandling for en livstruende sygdom, ikke til hinder for, at de blev motiveret til at hjælpe andre gennem deres deltagelse i ESPRIT-undersøgelsen også."

"Disse fund viser, at det er muligt at gennemføre klinisk forskning i udviklingslande uden at udnytte patientdeltagernes manglende forståelse for, at de deltager i forskning og uden at udnytte deres behov for medicinsk behandling for at få dem til at bidrage til mål, som de ikke støtter, "Konkluderer forfatterne.

Hvorfor patienter fortsætter med at deltage i klinisk forskning

David Wendler, PhD; Benjamin Krohmal; Ezekiel J. Emanuel, MD, PhD; Christine Grady, PhD, RN; For ESPRIT koncernen

Arkiv for Intern Medicin . 168 [12]: s. 1294 - 1299.

Klik her for at se abstrakt

Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) for Mutiple sclerosis (Video Medicinsk Og Professionel 2024).

Afsnit Spørgsmål På Medicin: Medicinsk praksis