Erbitux (cetuximab) godkendt til metastatisk hoved- og halskræft, usa


Erbitux (cetuximab) godkendt til metastatisk hoved- og halskræft, usa

Erbitux (cetuximab) er blevet godkendt af den amerikanske FDA til kombinationsbrug med kemoterapi til behandling i sen-stadium hoved- og halscancer. Når det blev givet sammen med kemoterapi, blev det konstateret, at Erbitus forlængede patienternes liv sammenlignet med dem, der alene var kemoterapi.

Cetuximab, er allerede godkendt af FDA for visse former for tyktarmskræft, samt ikke-metastatisk hoved- og nakkecancer sammen med første-line strålebehandling eller alene efter standardbehandling.

National Cancer Institute siger, at mellem 3% og 5% af alle kræftformer i USA er hoved- og nakkekræft. De starter normalt i mund, hals eller næse og er mere almindelige hos mænd over 50 år.

Richard Pazdur, M.D., direktør for Office of Hematology and Oncology Drug Products i FDA's Center for Drug Evaluation and Research, sagde:

"Erbitux evne til at udvide livene hos patienter med hoved og nakke kræft er et vigtigt værktøj for onkologer, der ofte er afhængige af en multi-behandling tilgang til patienter. I betragtning af den aggressive karakter af kræft i hoved og nakke, der ikke kan behandles med kirurgi og stråling, Det er vigtigt, at patienter har så mange behandlingsmuligheder som muligt."

FDA baserede sin beslutning på et multi-center klinisk studie med 442 deltagere, der blev udført uden for USA. En undersøgelse, der ikke blev godkendt af USA, blev anvendt i undersøgelsen. Alle patienter havde tilbagevendende eller metastatisk hoved- og nakkecancer.

Alle patienter havde udbredt eller inoperabel kræft og havde aldrig modtaget kemoterapi før. De var opdelt i to grupper:

  • Cetuximab med kemoterapi gruppe - kemoterapi bestod af cisplatin eller carboplatin og 5-fluorouracil

    Patienterne overlevede i gennemsnit 10,1 måneder

  • Den kemoterapi eneste gruppe - kemoterapi bestod af cisplatin eller carboplatin og 5-fluorouracil

    Patienterne overlevede i gennemsnit 7,4 måneder

De mest almindelige bivirkninger (bivirkninger) blandt cetuximabpatienterne var kløe (kløe), hovedpine, negleændringer, udslæt, diarre og hud-, mund- og åndedrætsinfektioner. Cetuximab kan også forårsage lavt calcium-, kalium- og serummagnesium. Medikamentet har været forbundet med alvorlige og potentielt dødelige infusionsreaktioner og hjerteanfald. Patienter, der får cetuximab, må ikke udsættes for sollys for længe.

Erbitux blev godkendt af FDA i 2004 for EGFR (epidermal vækstfaktorreceptor) positiv sen-stadium tyktarmskræft efter kemoterapi ophørt med at arbejde.

Cetuximabs molekylformel er C 6484 H 10042 N 1732 O 2023 S 36 . Det er et kimært (mus / menneske) monoklonalt antistof; Det er en EGFR (epidermal vækstfaktorreceptor), administreret ved intravenøs infusion.

Erbitux markedsføres af Bristol-Myers Squibb og Eli Lilly og Company.

Introduction: Bevacizumab Versus Cetuximab in Metastatic Colorectal Cancer (Video Medicinsk Og Professionel 2019).

Afsnit Spørgsmål På Medicin: Sygdom