Fda at udfase ikke-terapeutisk brug af antibiotika i fødedyr


Fda at udfase ikke-terapeutisk brug af antibiotika i fødedyr

I et forsøg på at bremse det voksende problem med antibiotikaresistens hos mennesker har den amerikanske fødevare- og lægemiddeladministration meddelt, at det tager skridt til at afskaffe ikke-medicinsk brug af antibiotika hos dyr, der anvendes til fødevareproduktion.

Mange husdyrproducenter tilføjer antibiotika til mad og vand, de giver deres kvæg, fjerkræ, svin og andre maddyr, ikke kun for at kontrollere sygdommen, men også for at øge væksten og reducere mængden af ​​foder, der kræves.

Imidlertid er nogle af disse antibiotika vigtige for menneskers sundhed, og deres anvendelse i fødevareproducerende dyr - uanset formål - tillader resistente bakterier og resistensgener at udvikle sig og sprede sig fra disse dyr til mennesker gennem fødekæden.

FDA beder narkotikafirmaer at tilmelde sig frivilligt

I dette seneste skridt i retning af at stramme op anvendelsen af ​​antibiotika i fødedyr, spørger Food and Drug Administration (FDA) farmaceutiske virksomheder frivilligt at ændre deres lægemærker for at fjerne indikationer rettet mod dyreproduktion - i modsætning til sygdomsbekæmpelse.

Det føderale agentur har udstedt ny vejledning, der giver lægemiddelvirksomhederne et kørekort over, hvordan man kan nå disse ændringer.

FDA opfordrer også til en revision af status for over-the-counter (OTC) lægemidler for at sikre, at deres eneste resterende terapeutiske anvendelser overvåges af dyrlæger.

Effektivt, hvis lægemiddelvirksomhederne tilmelder sig disse ændringer, så kan antibiotika de gør, som er "vigtige for menneskers sundhed", ikke længere bruges til at øge produktionen - de kan kun bruges til at "behandle, kontrollere eller forebygge sygdom hos dyr, "Og selv da kun ved recept og under veterinær tilsyn.

FDA har allerede truffet foranstaltninger vedrørende antibiotikabrug i fødedyr

Dette er ikke det første skridt, FDA har taget for nylig på dette problem. For eksempel:

  • I juni 2010 begyndte agenturet at udarbejde vejledning, der opfordrede landmænd og dyrlæger til at reducere brugen af ​​antibiotika til at øge væksten af ​​fødevareproducerende dyr. Dokumentet skitserede agenturets nuværende tænkning på, hvorfor antibiotika, der er vigtige til lægemiddelbrug hos mennesker, bør anvendes sparsomt i husdyr. Den endelige vejledning for industrien blev udstedt i 2012.
  • I april 2012 forbød FDA visse anvendelser af antibiotika i fødevareproducerende dyr. Forbuddet blev indført for at stoppe brugen af ​​"ekstra label" - det er uautoriseret brug - af cephalosporiner hos større arter af fødevareproducerende dyr som kvæg, svin, høns og kalkuner.

Tilsynsmyndigheden er også under pres fra berørte grupper. I maj 2011 indgav et konsortium af sundheds- og forbrugergrupper en retssag mod FDA, der krævede, at den handlede på egne sikkerhedsresultater, som de hævder opstod i 1977, nemlig at tilføjelse af lavdosis antibiotika anvendt i humanmedicin til dyrefoder rejste Risiko for antibiotikaresistente bakterier.

FDA har bedt lægemiddelvirksomhederne at lade det vide deres reaktion - om de har til hensigt at tilmelde sig planen - inden for de næste 3 måneder. De ville så have 3 år at gennemføre det.

FDA er overbevist om, at stofselskaber vil tilmelde sig

Michael Taylor, FDA's vice kommissær for fødevarer og veterinærmedicin, siger:

FDA udnytter lægemiddelindustriens samarbejde om frivilligt at foretage disse ændringer, fordi vi mener, at denne tilgang er den hurtigste måde at nå vores mål på."

Han siger, at FDA har al mulig grund til at tro, at lægemiddelvirksomhederne vil tilmelde sig planen.

For at bidrage til at afvikle veterinærkontrol med antibiotika i fødedyr, har agenturet også udarbejdet et forslag om at ajourføre de eksisterende bestemmelser om dyrlægernes rolle som dækket af direktivet om veterinærfoder (VFD).

Opdateringen skal hjælpe med at lette overgangen af ​​OTC-stoffer til VFD-status, siger FDA.

Vejledningen til de farmaceutiske virksomheder er nu i sin endelige form, og den foreslåede VFD-afgørelse er åben for offentlig kommentar i 90 dage, med virkning fra den 12. december, siger FDA.

Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) for Mutiple sclerosis (Video Medicinsk Og Professionel 2022).

Afsnit Spørgsmål På Medicin: Andet