Olokizumab viser potentiale for svær at behandle rheumatoid arthritis


Olokizumab viser potentiale for svær at behandle rheumatoid arthritis

Forskere rapporterer gunstige langsigtede resultater ved anvendelse af olokizumab til behandling af aktiv moderat til alvorlig reumatoid arthritis, der har reageret utilstrækkeligt på en almindeligt anvendt terapi.

Ny forskning præsenteret i San Francisco viser olokizumab er effektiv til behandling af moderat til alvorlig RA.

Dataene er hentet fra OLE-undersøgelser hos patienter i vestlige og asiatiske reumatoid arthritis (RA), der havde afsluttet to fase 2 randomiserede kontrollerede undersøgelser, der undersøgte anvendelsen af ​​olokizumab hos RA-patienter på methotrexat, der havde svigtet antitumor nekrosefaktor (TNF) terapi.

Olokizumab er et undersøgelsesmæssigt humaniseret monoklonalt antistof, som er specifikt for interleukin-6. Interleukin-6 er et proinflammatorisk cytokin, der er involveret i flere immunologiske processer, der bidrager til ledbetændelse i RA.

Dr. Mark C. Genovese, co-chef for Division of Immunology and Rheumatology ved Stanford University Medical Center i Palo Alto, CA, præsenterede resultaterne på det amerikanske amerikanske kollegium for reumatologisk årligt møde i 2015.

Analysen omfattede alle emner i OLE-studierne, som havde modtaget mindst en dosis olokizumab og havde mindst en effektmåling.

I de to OLE-studier modtog patienter subkutan olokizumab 120 mg hver 2. uge plus methotrexat. Protokollen for methotrexatbrug var lidt anderledes i de to undersøgelser.

Olokizumab tolereres godt, med nedsat sygdomsaktivitet

Hos RA patienter, der ikke responderer på sygdomsmodificerende anti-reumatiske lægemidler, tilsættes TNF-hæmmere ofte og normalt i kombination med methotrexat, påpegede Dr. Genovese. Imidlertid svarer næsten halvdelen af ​​patienterne, der modtager TNF-hæmmere, utilstrækkeligt til denne behandling.

"Oplysningerne viser, at olokizumab tolereres godt, med en sikkerhedsprofil, der forventes for denne klasse af middel, og reduktioner i sygdomsaktivitet blev bibeholdt til uge 48," konstaterede Dr. Genovese.

I alt blev 36 (18,9%) patienter i OLE-studiet, kendt som RA0057 og 7 (6,8%) patienter i OLE-studiet, kendt som RA0089, afbrudt behandling på grund af behandlingsfremkaldende bivirkninger (TEAE'er). I hele OLE'erne involverede TEAE oftest infektioner og infestationer.

Effekten set med olokizumab i RCT'erne blev vedvarende eller forbedret lidt over den længere observationsperiode i OLE-undersøgelserne.

Specifikt ændres det 48 ugers gennemsnitlige sygdomsaktivitetsscore 28 C-reaktive protein (DAS28 [CRP]) fra baseline hos patienter, som gennemførte RA0057, -1,76 hos placebobehandlede patienter og -0,60 hos olokizumabbehandlede patienter. Hos patienter, der gennemførte RA0089-studiet, var de gennemsnitlige ændringer -2,70 for placebo og -0,68 for olokizumab.

Dr. Genovese sagde, at resultaterne understøtter den fortsatte udvikling af olokizumab til RA. Faktisk er et fase 3 program kendt som CREDO (klinisk reumatoid arthritisudvikling for olokizumab) i øjeblikket i planlægningsfasen.

165th Knowledge Seekers Workshop 2017 03 30. Subtitles. (Video Medicinsk Og Professionel 2021).

Afsnit Spørgsmål På Medicin: Sygdom