Personliggørelse af kræftbehandling med hjælp fra "virtuelle tumorer"


Personliggørelse af kræftbehandling med hjælp fra

I et forsøg på at hjælpe kræftpleje bliver mere personlig udvikler forskere computersimuleringer af tumorer for at forudsige, hvordan en patients patientkræft sandsynligvis vil reagere på bestemte stoffer.

Mange tumorer vokser, fordi de undertrykker patientens immunsystems evne til at finde og ødelægge kræftceller.

Computersimuleringer - eller "virtuelle tumorer" - er resultatet af et samarbejde mellem forskere ved University of Iowa College of Dentistry og et privatfirma Cellworks Group Inc., og blev præsenteret på det 57. amerikanske Hematological Society Annual Meeting and Exposition i Orlando, FA, i weekenden.

Kim Alan Brogden, professor i periodonti, siger at ved hjælp af de virtuelle tumorer skal de være i stand til at teste individuelle lægers evne til at overvinde immunforsvaret, som kræft kan udløse i patienten, og:

"Således er vi bedre i stand til at nulle på, hvilken type behandling der ville fungere bedst for den enkeltes kræft."

Mange kræftformer er i stand til at undgå angreb fra en patients immunsystem ved at overstyre deres "immunkontrolpunkter" - molekyler på immunceller, der skal aktiveres eller tavles for at starte et immunrespons.

Immunoterapi lægemidler, der retter sig mod disse kontrolpunkter, holder mange løfter som kræftbehandlinger. De er ofte lavet af antistoffer, der frigør et angreb på kræftcellerne.

Men professor Brogden - hvis forskningskompetencer omfatter mikrobiologi, inflammation og oral cancer - forklarer, at nogle af disse stoffer kun har en responsrate på under 20,5% hos patienter.

Den rigtige behandling for den rigtige patient

Forskerne mener, at de kan øge stoffernes effektivitet ved at gøre dem specifikke for den genetiske sminke af de enkelte tumors celler.

For at udvikle tilgangen tager de først den genetiske information fra en patients kræftcelle og indlæser den i simuleringen for at forudsige svarene fra visse immunkontrolpunkter til bestemte lægemidler.

De dyrker derefter levende celler i laboratoriet med samme genetiske makeup og ser, om stoffet producerer den samme reaktion i cellernes immunkontrolpunkter.

Hvis svarene fra den virtuelle tumor og de virkelige levende celler matcher, har teamet identificeret en behandling, som vil virke for den enkelte patient.

Hvis resultaterne er forskellige, skal der gøres mere arbejde for at justere modellen til levende celler.

Prof. Brogden siger, at deres nuværende studier producerer omkring 85-86% korrelation af kampe. Han konkluderer:

Vores mål er at udvikle en meget patientspecifik arbejdsgang, der kan bruges tidligt efter kræftdiagnostik til at hjælpe med at identificere effektive kræftbehandlinger."

Succesfuld behandling handler om at bruge præcisionsmedicin til at finde den rette behandling for den rigtige patient inden for en rimelig tid, tilføjer han.

Han og hans kolleger foreslår, at de virtuelle og levende modeller også kan bruges til at screene kombinationsbehandlinger - for eksempel, der omfatter enten mere end et immunoterapidrug eller hvor et immunoterapidrug kombineres med et kemoterapeutisk stof.

Deres mål er at producere en personlig kræftbehandling, der reducerer behandlingstiden og omkostningerne samt hjælper med at forbedre patienternes langsigtede udsigter.

I mellemtiden, Medical-Diag.com For nylig lært af et andet vigtigt skridt mod personlig medicin, hvor forskere ved University of Toronto i Canada kortlagde over 1.500 gener, der er afgørende for kræftoverlevelse. Holdet siger, at arbejdet fører til et funktionelt kort over kræft, hvor lægemiddelmål er knyttet til DNA-sekvensvariationer.

Genetic Engineering Will Change Everything Forever – CRISPR (Video Medicinsk Og Professionel 2019).

Afsnit Spørgsmål På Medicin: Sygdom